You are here

Oilaviy tibbiy sug'urta

Tibbiy xarajatlarni sug'urtalash qanchaga tushishini hisoblab ko'ramiz...Tibbiy xarajatlarni sug'urtalashda quyidagilar inobatga olinadi:Sug'urta summasini tanlang (ming so'm):

  

Sug'urtalangan shaxslar soni:

  

Hudud:

  

Siz to'laydigan summa 111440 so'm sug'urta mukofoti.
Summa: 139300
Hudud: 0.8