You are here

Yuridik shaxslar uchun hamma xizmatlar

1. Yuridik shaxslarning yuklarini sug'urta qilish

2. Yuridik shaxslarning mulkini kompleks sug'urta qilish

3. Qurilish-montaj ishlarini sug'urta qilish

4. Qurilish-montaj ishlarini majburiy sug'urta qilish

5. Garovga qo'yilgan mulk sug'urtasi

6. Lizing obyektlariin sug'urta qilish

7. Kompleks ipoteka sug'urtasi

8. Elektron qurilmalarni sug'urta qilish

9. Ishlab chiqarishdagi baxtsiz xodisalardan jamoaviy sug'urta qilish

10. Ishchilarni baxtsiz xodisalardan sug'urtalash

11. Topshirilgan mulk uchun javobgarlikni sug'urtalash

12. Bojxona brokerlarining kasbiy javobgarligini sug'urtalash

13. Ekspeditorlarining kasbiy javobgarligini sug'urtalash

14. Bojxona tashuvchilarining kasbiy javobgarligini sug'urtalash

15. Davolash muassasalarining javobgarligini sug'urtalash

16. Tovar ishlab chiqaruvchilarning javobgarligini sug'urtalash

17. Auditorlik tashkilotlarining kasbiy javobgarligini sug'urtalash

18. Baholovchilarning kasbiy javobgarligini sug'urtalash

19. Sud boshqaruvchilarining kasbiy javobgarligini sug'urtalash

20. Umumiy fuqarolik javobgarligini sug'urta qilish

21. Yuristlarning kasbiy javobgarligini sug'urtalash

22. Transport vositalari egalarining fuqarolik javobgarligini majburiy sug'urta qilish (TVEFJMS)

23. Xavfli yuklarni tashishdagi fuqarolik javobgarligini sug'urtalash

24. Ish beruvchining fuqarolik javobgarligini majburiy sug'urta qilish

25. Uy egasining javobgarligini sug'urtalash shartnomasi

26. Yuridik shaxslarning avtotransport vositalarini sugurtalash

27. Garovga qo'yilgan avtotransport vositasini sugurtalash

28. Mulkni hamda daromadning yo'qolishidan sug'urta qilish shartnomasi

29. Jamoat ovqatlanish obyektlarini sug'urtalash shartnomasi

30. Nazorat organlarining kasbiy javobgarligini sug'urtalash shartnomasi