You are here

Jismoniy shaxslar uchun hamma xizmatlar

1. Jismoniy shaxslarning yukini sug'urta qilish

2. Jismoniy shaxslarning mulkini sug'urta qilish

3. Ixtiyoriy tibbiy sug'urta

4. Yuqumli kasalliklardan sug'urtalash

5. Sportchilarni baxtsiz xodisalardan sug'urtalash

6. Rieltorlarning mas`uliyatini sug'urtalash shartnomasi

7. Hayotni baxtsiz xodisalardan sug'urtalash

8. Soliq maslahatchilarining mas`uliyatini sug'urtalash shartnomasi

9. Stomatologik xizmatlarni olish bilan bog'liq xarajatlarni sug'urtalash shatnomasi

10. Ssuda oluvchini baxtsiz xodisalardan sug'urtalash

11. "Mening oilam" tibbiy sug'urta polisi

12. "Mening uyim" Jismoniy shaxslarning mulkini sug'urta qilish polisi

13. Aralash tibbiy sug'urta

14. "Mening avtomobilim" Jismoniy shaxslarning transport vositasini sug'urta qilish polisi

15. Xususiy tadbirkorkorlar uchun "Mening biznesim" sug'urta polisi

16. Notariuslarning kasbiy mas`uliyatini sug'urta qilish

17. "Mening sog'lig'im" Jismoniy shaxslarning baxtsiz xodisalardan sug'urta qilish polisi

18. Chet elga chiquvchi shaxslarning bagajini sug'urta qilish shartnomasi